Καλώς ήρθατε στην MindChip

 

Η εταιρία ...

ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2007 και στηρίζεται στην μακρόχρονη εμπειρία των ιδρυτών και στελεχών της. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά επίσης και η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

 

Σκοπός μας ...

είναι να αποτελέσουμε το Στρατηγικό συνεργάτη κάθε μικρής, μεσαίας ή μεγάλης Επιχείρησης και Οργανισμού σε θέματα τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.
Θέλουμε να δημιουργούμε μακροχρόνιες και ουσιαστικές συνεργασίες με τους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς και καινοτόμα προϊόντα σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της MindChip διαθέτουν την εμπειρία αλλά επίσης τις γνώσεις και την ικανότητα που εξασφαλίζουν προϋποθέσεις επιτυχούς στήριξης πολλών τομέων επιχειρηματικής δράσης σε θέματα παροχής εκπαιδευτικών λύσεων, παροχής τεχνογνωσίας και συμβουλών σε λύσεις μηχανοργάνωσης και υποστήριξης πληροφοριακών λύσεων.

 

Στόχοι μας ...

α) η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών
β) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
γ) η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων κατάρτισης


 

Ανακοινώσεις ...