Τεχνική Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις

Στην MindChip παρέχουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τεχνολογίες Microsoft, Cisco, Oracle (Databases, Solaris και JAVA), Linux, CompTIA, ITIL, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξειδικευμένη ή μη.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καθηγητές της εταιρίας, καλύπτουν όλο το εύρος τεχνολογιών της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Πλατφόρμες.

Τα προγράμματά μας αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι οποίοι αναλύουν και εντοπίζουν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών μας.

Για κάθε ενδιαφερόμενο υπάρχει η δυνατότητα πέρα από την παρακολούθηση ενός "ανοιχτού σεμιναρίου", να σχεδιάσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, το οποίο θα υλοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που προσφέρονται από την MindChip, επιλέγξτε την τεχνολογία που σας ενδιαφέρει:

  • Microsoft
  • Oracle
  • Power BI
  • Cisco
  • Linux
  • CompTIA
  • ITIL
Windows Server

 

Windows Server 2012

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC20410

Installing and Configuring Windows Server 2012

5 days

MC20411

Administering Windows Server 2012

5 days

MC20412

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

5 days

MC20413

Designing and Implementing a Server Infrastructure

5 days

MC20414

Implementing an Advanced Server Infrastructure

5 days

 

Windows Server 2008

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC6418

Deploying Windows Server 2008

3 days

MC6421

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

5 days

MC6425

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

5 days

MC6426

Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory

3 days

MC6427

Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008

3 days

MC6428

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services

2 days

MC6430

Planning for Windows Server 2008 Servers

3 days

MC6435

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

5 days

MC6436

Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services

5 days

MC6437

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure

3 days

MC6492

Installing and Configuring Windows 7 Client

3 days

 

SQL Server

 

SQL Server 2012        

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC10774

Querying Microsoft SQL Server 2012

5 days

MC10775

Administering MS SQL Server 2012 Databases

5 days

MC10777

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

5 days

 

SQL Server 2008

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC2778

Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

3 days

MC6158

Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008

3 days

MC6231

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

5 days

MC6232

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

5 days

MC6234

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

3 days

MC6235

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

3 days

MC6236

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

3 days

MC6317

Upgrading Your SQL Server 2000 Database Administration (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills

3 days

MC50439

Basics of Transact SQL with SQL Server 2008 R2

3 days

 

Visual Studio

 

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC10262

Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010

5 days

MC10263

Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

3 days

MC10264

Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

5 days

MC10265

Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

5 days

Mc10266

Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010

5 days

MC10550

Programming in Visual Basic with Microsoft Visual Studio 2010

5 days

MC20480

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

5 days

MC20481

Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript

5 days

MC20482

Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript

5 days

MC20483

Programming in C#

5 days

MC20484

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

5 days

MC20485

Advanced Windows Store App Development Using C#

5 days

MC50466

Windows Azure Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

3 days

MC50564

Introduction to HTML5

2 days

 

Exchange Server

 

Exchange Server 2010

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC10135

Configuring Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

5 days

MC10165

Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010

5 days

MC10233

Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010

5 days

 

Exchange Server 2007

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC3938

Updating Your Skills from Microsoft Exchange 2000 Server or Microsoft Exchange Server 2003 to Microsoft Exchange Server 2007

3 days

MC5049

Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007

1 day

MC5050

Recovering Messaging Servers and Databases using MS Exchange Server 2007

1 day

MC5051

Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007

2 days

MC5053

Designing a Messaging Infrastructure using Microsoft Exchange Server 2007

3 days

MC5054

Designing a High Availability Messaging Solution using Microsoft Exchange Server 2007

2 days

 

Forefront

 

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC50094

Deploying and Administering Microsoft Forefront Security for Exchange Server

2 days

MC50360

Implementing Forefront Protection 2010 for Exchange and SharePoint

2 days

 

SharePoint

 

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC10174

Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010

5 days

MC10175

Microsoft SharePoint 2010, Application Development

5 days

MC10231

Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure

5 days

MC10232

Designing and Developing Microsoft SharePoint Server 2010 Applications

5 days

MC50352

SharePoint 2010 Overview for End Users

3 days

MC50353

SharePoint 2010 Overview for IT Professionals

3 days

 

System Center 2012

 

Κωδικός

Σεμινάριο

Διάρκεια

MC10748

Deploying System Center 2012 Configuration Manager

5 days

MC10747

Administering System Center 2012 Configuration Manager

5 days

MC55004

Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager

5 days

MC55006

Systems Center 2012 Operations Manager

5 days

 

Database

 

Έκδοση

Σεμινάριο

Διάρκεια

 Introduction to SQL

5 days

 SQL and PL/SQL Fundamentals

5 days

 Program with PL/SQL

5 days

10g

 Administration Workshop I Release 2

5 days

10g

 Administration Workshop II Release 2

5 days

10g

 Performance Tuning

5 days

10g

 SQL Tuning

5 days

10g

 Backup and Recovery

5 days

10g

 RAC for Administrators

5 days

10g

 Advanced PL/SQL

3 days

11g

 New Features for Administrators

5 days

11g

 New Features for Oracle 9i DBAs

5 days

11g

 Administration Workshop I

5 days

11g

 Administration Workshop II Release 2

5 days

11g

 SQL Tuning Workshop Release 2

5 days

11g

 Performance Tuning DBA Release 2

5 days

11g

 Security DBA Release 2

5 days

11g

 RAC Concepts and Architecture

5 days

11g

 RAC Administration Release 2

5 days

11g

 Advanced PL/SQL

3 days

 

Java Standard Edition

 

Σεμινάριο

Διάρκεια

Fundamentals

 5 days

Programming

 5 days

Object-Oriented Analysis and Design Using UML

 5 days

 

 

 

Το Microsoft Power BI είναι μια συλλογή υπηρεσιών λογισμικού και εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) για άμεσα διαθέσιμες απεικονίσεις των δεδομένων σας και την μετατροπή τους σε ελάχιστο χρόνο σε οπτικά καθηλωτικές και διαδραστικές απεικονίσεις και αναφορές. Σας επιτρέπει να αξιοποιήστε τα επιχειρηματικά δεδομένα σας, όποια μορφή κι αν έχουν και από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται. Τα δεδομένα σας μπορεί να είναι ένα υπολογιστικό φύλλο Excel ή μια συλλογή υβριδικών αποθηκών δεδομένων cloud ή εσωτερικής εγκατάστασης. Σας παρέχει μια 360° εικόνα της επιχείρησής σας με τις πιο σημαντικές μετρήσεις συγκεντρωμένες σε μια τοποθεσία, ενημερωμένες σε πραγματικό χρόνο και διαθέσιμες για να τις μοιραστείτε με όσα άτομα θέλετε σε όλες τις συσκευές.

 

Σεμινάριο

Διάρκεια

Power BI - Data Analytics Essentials

32 hours

MC20778 - Analyzing Data with Power BI

24 hours

Desktop Power BI

24 hours

Quick Powerful Graphics with Power View, PowerPivot, Power Query, Power Map and Power BI

16 hours

 

Σεμινάριο

Διάρκεια

Interconnecting Cisco Network Devices Part 1

40 hours

Interconnecting Cisco Network Devices Part 2

40 hours

Cisco Security Fundamentals

40 hours

Cisco Routing Pro

40 hours

Cisco Switching Pro

40 hours

ASA (Firewall)

40 hours

 

 

Junior Level Administration (LPIC-1)

The Linux Professional Institute’s LPIC1 - Junior Level Administration is an entry level certification for IT pro-fessionals who want to show a base level of “vendor independent and distribution neutral” knowledge of Linux.

 

Σεμινάριο Εξέταση

Διάρκεια

Linux Professional Institute 101 - LPI 101

40 hours

Linux Professional Institute 102 - LPI 102

40 hours

 

Intermediate Level Administration (LPIC-2)

The Linux Professional Institute’s LPIC2 - Intermediate Level Administration is a mid level certification for IT professionals who want to show an intermediate level of “vendor independent and distribution neutral” knowledge of Linux.

 

Σεμινάριο Εξέταση

Διάρκεια

Linux Professional Institute 201 - LPI 201

40 hours

Linux Professional Institute 202 - LPI 202

40 hours

 

 

CmpTIA A+ Certification

Η πιστοποίηση CompTIA A+, επιβεβαιώνει ότι ο κάτοχός της έχει την εμπειρία και την ικανότητα που απαιτούνται σήμερα από τους επαγγελματίες της πληροφορικής, σε τομείς όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διάγνωση προβλημάτων, προληπτική συντήρηση καθώς και βασικές γνώσεις δικτύων. Είναι μία διεθνής πιστοποίηση που αναγνωρίζεται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές και διανομείς Hardware και Software.

Σεμινάριο           

Διάρκεια

A+ Certification: Essentials

5 days

A+ Certification: Practical Applications

5 days

 

CompTIA Network+ Certification

Η πιστοποίηση Network+, αποδεικνύει ότι ο κάτοχός της έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διαχείρισης υλοποίησης αλλά και υποστήριξης δικτύων, τοπολογιών, πρωτοκόλλων, κλπ.

Σεμινάριο           

Διάρκεια

Network +

5 days

 

CompTIA Server+ Certification

Η πιστοποίηση Server+, αποδεικνύει ότι ο κάτοχός της έχει τις γνώσεις αλλά και την ικανότητα να εγκαθιστά, να παραμετροποιεί, να αναγνωρίζει και να επιλύει προβλήματα που αφορούν είτε το Hardware των Server είτε το λειτουργικό τους σύστημα.

Σεμινάριο           

Διάρκεια

Server +

5 days

 

 

Σεμινάριο

Διάρκεια

ITIL Foundation

24 hours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιλέξτε που και πως θα εκπαιδευτείτε

πιστοποιηθείτε στο γραφείο σας

επιδότηση εκπαίδευσης

Remote Labs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Office

Τεχνική Εκπαίδευση

Soft Skills