Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

Στην MindChip προσφέρουμε ολκληρωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office.

Με την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα αποκτήσετε βασικές δεξιότητες στην χρήση όλων των εφαρμογών του Microsoft Office, ενώ επιλέγοντας κάποιο προχωρημένο επίπεδο, θα μπορέσετε να βελτιώσετε και να τελειοποιήσετε τις γνώσεις σας πάνω στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Μέτρηση απόδοσης της εκπαίδευσης

Με την χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού πριν από την εκπαίδευση αλλά και μετά την ολοκλήρωση της, μπορούμε να έχουμε τους δείκτες απόδοσης του σεμιναρίου για κάθε εκπαιδευόμενο. Ο χρόνος που απαιτείται είναι 15 με 20 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου και 15 με 20 λεπτά μετά τη λήξη του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια που προσφέρονται, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής που σας ενδιαφέρει:

 
  • Word
  • Excel
  • Access
  • Outlook
  • PowerPoint

 

Σεμινάριο

Διάρκεια

Word 2019 Beginning

8 ώρες

Word 2019 Intermediate

8 ώρες

Word 2019 Advanced

8 ώρες

Word 2016 Beginning            

8 ώρες

Word 2016 Intermediate

8 ώρες

Word 2016 Advanced

8 ώρες

Word 2013 Beginning

8 ώρες

Word 2013 Intermediate

8 ώρες

Word 2013 Advanced

8 ώρες

Word 2010 Beginning

8 ώρες

Word 2010 Intermediate

8 ώρες

Word 2010 Advanced

8 ώρες

Word 2007 Beginning

8 ώρες

Word 2007 Intermediate

8 ώρες

Word 2007 Advanced

8 ώρες

Word VBA Programing

16 ώρες

 

   

Σεμινάριο

Διάρκεια

Excel 2019 Beginning

8 ώρες

Excel 2019 Intermediate

8 ώρες

Excel 2019 Advanced

8 ώρες

Excel 2019 VBA Programing

16 ώρες

Excel 2016 Beginning

8 ώρες

Excel 2016 Intermediate

8 ώρες

Excel 2016 Advanced

8 ώρες

Excel 2016 VBA Programing

16 ώρες

Excel 2013 Beginning

8 ώρες

Excel 2013 Intermediate

8 ώρες

Excel 2013 Advanced

8 ώρες

Excel 2013 VBA Programing

16 ώρες

Excel 2010 Beginning

8 ώρες

Excel 2010 Intermediate

8 ώρες

Excel 2010 Advanced

8 ώρες

Excel 2010 VBA Programing

16 ώρες

Excel 2007 Beginning

8 ώρες

Excel 2007 Intermediate

8 ώρες

Excel 2007 Advanced

8 ώρες

Excel 2007 VBA Programing

16 ώρες

 

   

Σεμινάριο

Διάρκεια

Access 2019 Beginning

8 ώρες

Access 2019 Intermediate

8 ώρες

Access 2019 Advanced

8 ώρες

Access 2019 VBA Programing

8 ώρες

Access 2016 Beginning

8 ώρες

Access 2016 Intermediate

8 ώρες

Access 2016 Advanced

8 ώρες

Access 2016 VBA Programing

8 ώρες

Access 2013 Beginning

8 ώρες

Access 2013 Intermediate

8 ώρες

Access 2013 Advanced

8 ώρες

Access 2013 VBA Programing

16 ώρες

Access 2010 Beginning

8 ώρες

Access 2010 Intermediate

8 ώρες

Access 2010 Advanced

8 ώρες

Access 2010 VBA Programing

16 ώρες

Access 2007 Beginning

8 ώρες

Access 2007 Intermediate

8 ώρες

Access 2007 Advanced

8 ώρες

Access 2007 VBA Programing

16 ώρες

 

  

Σεμινάριο

Διάρκεια

Outlook 2019 Beginning

8 ώρες

Outlook 2019 Intermediate

6 ώρες

Outlook 2016 Beginning

8 ώρες

Outlook 2016 Intermediate

6 ώρες

Outlook 2013 Beginning

8 ώρες

Outlook 2013 Intermediate

6 ώρες

Outlook 2010 Beginning

8 ώρες

Outlook 2010 Intermediate

6 ώρες

Outlook 2007 Beginning

8 ώρες

Outlook 2007 Intermediate

6 ώρες

 

 

  

Σεμινάριο

Διάρκεια

PowerPoint 2019 Beginning

6 ώρες

PowerPoint 2019 Intermediate

6 ώρες

PowerPoint 2016 Beginning

6 ώρες

PowerPoint 2016 Intermediate

6 ώρες

PowerPoint 2013 Beginning

6 ώρες

PowerPoint 2013 Intermediate

6 ώρες

PowerPoint 2010 Beginning

6 ώρες

PowerPoint 2010 Intermediate

6 ώρες

PowerPoint 2007 Beginning

6 ώρες

PowerPoint 2007 Intermediate

6 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρακολουθήστε το κατάλληλο τμήμα

επιδότηση εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Office

Τεχνική Εκπαίδευση

Soft Skills