Σεμινάρια Soft Skills

Στην MindChip έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξή του, στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της MindChip, είναι ότι συνεχώς εμπλουτίζει το επιμορφωτικό υλικό με τις πιο πρόσφατες απόψεις και πρακτικές τις οποίες παρουσιάζουν οι σύγχρονοι “γκουρού” του management και τις εφαρμόζουν οι managers στις επιτυχημένες επιχειρήσεις του κόσμου.
Δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, αλλά και κάθε ομάδα ανθρώπων έχει διαφορετικού είδους και επιπέδου ανάγκες επιμόρφωσης, η MindChip σχεδιάζει και προσαρμόζει το εκάστοτε βασικό πρόγραμμα σύμφωνα με την φιλοσοφία as needed / when needed η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ο ολοκληρωμένος κύκλος υπηρεσιών που προσφέρει η MindChip στην επιχειρηματική κοινότητα αποτελείται από:

επιπλέον…

 

 

Δείτε τον κατάλογο σεμιναρίων Soft Skills που προσφέρονται από την MindChip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Office

Τεχνική Εκπαίδευση

Soft Skills